Kako je za Faktor pojasnila Ana Čabarkapa, glasnogovornica ove ustanove, Organizacija SOS Dječija sela BiH u svakodnevnom radu primjenjuje sve odluke, naređenja i mjere koje nadležne institucije donose u smislu prevencije, postupanja i organizacije rada tokom trajanja pandemije COVID-19.

- Ograničili smo pristup posjetiocima SOS Dječijih sela, a kontakte djece sa porodicama porijekla organiziramo putem telefona i društvenih mreža, te u dogovoru sa nadležnim Centrima za socijalni rad. SOS porodice su opremljene dezinfekcionim sredstvima, zaštitnim maskama i rukavicama, distribuirane su upute usmjerene na pojačano obavljanje lične higijene, kupljene su dodatne količine osnovnih namirnica, urađena je dezinfekcija javnih površina u SOS Dječijem selima u Sarajevu i Gračanici. U skladu sa naredbom, uspostavljen je Trijažni punkt za sve osobe koje ulaze u SOS Dječija sela i intenzivirana komunikacija i saradnja sa Kriznim štabom nadležnih općina zaduženih za nadzor provođenja naredbi i mjera. Osigurano je nesmetano funkcioniranje SOS porodica i život djece i mladih u našoj brizi – pojašnjava Čabarkapa.

Djeca i mladi koji borave u SOS Dječijem selu, vrijeme provode u svojim kućama, sa SOS porodicama.

- Djeci je ograničeno kretanje vani, pa je ta situacija kao i u drugim porodicama, veliki izazov. SOS mame nastoje organizirati život na način da svako dijete ima neki plan dana, kako bi se održala struktura i rutina. Djeca školskog uzrasta ujutru imaju zadatke u vezi sa školom – prate online nastavu, popodne čitaju školske lektire. Djeca koja to mogu, pomažu SOS roditeljima u obavljanju svakodnevnih poslova u kući, zajedno pripremaju obroke, održavajusvoje sobe. Starije sestre i braća pomažu mlađim članovima porodice u pisanju zadaća i upravo su ove situacije najčešće izvor smijeha, ali i prilika da se osnaže i socijalne vještine djece. Slobodno vrijeme biraju provoditi samostalno ili se igrajući društvenih igara. Svi razumijemo da djeci i mladima dosta teško pada socijalna izolacija i ograničeno kretanje, pa je važno dati im slobodu da odluče na koji način žele provesti taj slobodni dio vremena tokom dana – kazala je glasnogovornica SOS Dječijeg sela.

Čabarkapa ističe da i pored uobičajene psiho-socijalne podrške, stručni tim podržava SOS roditelje u organiziranju rekreativnih aktivnosti za djecu u okviru porodica, poštujući preporuke izbjegavanja većih okupljanja te uvođenja drugih osoba u porodične aktivnosti. Izrađene su i podijeljene pismene preporuke kako komunicirati sa djecom o COVID-19 te kako organizirati porodični život tokom izolacije.

- Socijalna izolacija navela je i SOS roditelje da se snalaze, pa su tako putem Viber aplikacije oformili grupe u kojima razmjenjuju iskustva sa drugim roditeljima. Osigurali smo potrebne tehničke uvjete, a u stalnoj smo komunikaciji i u saradnji sa školama. U cijeloj situaciji, profesionalnu podršku, kao i uvijek do sada, svim SOS roditeljima pruža stručni tim pedagoga i psihologa, koji je u kontinuiranom kontaktu sa njima i pomaže djeci da se prilagode novom načinu praćenja školske nastave. Roditelji aktivno učestvuju u izradi planova, a za sva pitanja i nedoumice, u svakom trenutku im je na raspolaganju tim za podršku – navodi sagovornica.

Čabarkapa ističe da djeca sa nestrpljenjem čekaju časove i vrlo ozbiljno pristupaju obavljanju domaćih zadataka koje imaju.

- Kao i do sada, najvažnija nam je dobrobit djece i mladih i porodica u potrebi, osluškujemo njihove potrebe i pokušavamo im pružiti podršku te osigurati kvalitetnu brigu. Rad stručnog tima je organiziran u smjenama na način da je direktna podrška pedagoga, psihologa i socijalnih radnika omogućena tokom cijelog dana u samom SOS Dječijem selu, te putem telefona i drugih kanala kao što je Skype, u bilo koje vrijeme. Pribavljena su i posebna odobrenja za zaposlenike, te procedure postupanja u hitnim situacijama nakon 18 sati. Trenutno srećom nemamo djece, mladih niti uposlenika koji pokazuju bilo kakve simptome infekcije virusom, ali svakodnevno pažljivo pratimo situaciju i spremni smo kontaktirati zdravstvene ustanove u slučaju potrebe – zaključuje Čabarkapa.