Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05. 05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. Broj zaposlenih na dan 10.08.2020. godine iznosi 517.234 i veći je za 9.627 u odnosu na 05.05 ove godine.  

Broj zaposlenih 10. 08. 2020 godine veći je za 772 u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 03.08.2020. godine kada je iznosio 516.462, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.