Naime, sutra se u Sarajevu održava utrka "Grandfondo", pa će prema informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, od 10 do 17 sati, dolaziti do etapne obustave saobraćaja za motorna vozila bez upotrebe zvučnih signala i uz policijsku asistenciju i to na sljedećim saobraćajnicama i dionicama:

- Put Famosa - od entiteske linije razgraničenja do kružne raskrsnice sa ulicom Hrasnička cesta.

- Hrasnička cesta - od kružne raskrsnice sa ulicom Put Famosa do kružne raskrsnice sa ulicom Butmirska cesta,

- Butmirska cesta - od kružne raskrsnice sa ulicom Hrasnička cesta do kružne raskrsnice sa ulicom Kasindolska,

- Kasindolska - od kružne raskrsnice sa ulicom Butmirska cesta duž ograde Međunarodnog aerodroma Sarajevo do spoja saobraćajnice sa ulicom Džemala Bijedića,

- Džemala Bijedića - od raskrsnice sa ulicom Kasindolska do raskrsnice sa ulicom Ante Babića

- Ante Babića - od raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića do kružne raskrsnice sa ulicom Želimira Vidovića Kelija, - Želimira Vidovića Kelija

- Od kružne raskrsnice sa ulicom Ante Babića do granice entiteta, - dio regionalnog pravca R446

- Put za Trebević koji je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.