Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, živorođenih je bilo tačno 8.494 tokom prošle godine. Primjera radi, godinu prije je rođeno 9.274 beba.