Ostvarena je vrijednost u iznosu od 1.730.685.114,00 KM, potvrdili su nam u Investiciono-razvojnoj banci RS-a (IRBRS) koja je u ovom dijelu Bosne i Hercegovine zadužena za privatizaciju. 

- U 2021. godini privatizovano je jedno preduzeće. Radi se o prodaji 302.545 akcija što čini 11,67 posto državnog kapitala preduzeća iz oblasti prerađivačke/prehrambene industrije, pri čemu je postignuta cijena u iznosu od 39.330,85 KM - saopćili su nam iz IRBRS-a.

Koliko se još preduzeća planira privatizovati u 2021. godini?

- IRBRS, uz prethodno obavljene konsultacije sa resornim ministarstvima, te konačnim razmatranjem i usvajanjem Vlade RS-a, svake godine priprema, odnosno ažurira plan privatizacije.

Planom privatizacije za 2021.  predviđena je privatizacija još devet preduzeća, kao i državni kapital onih strateških preduzeća kod kojih se u toku 2021. godine stvore pretpostavke, odnosno za koje dobije inicijativu Vlade RS-a ili resornih ministarstava - kazali su nam u ovoj instituciji.

Koji su najčešći problemi s kojima se Agencija susreće kada je u pitanju privatizacija?

- Pandemija koronavirusa usporila je i ove aktivnosti. Do sada su privatizovana uglavnom preduzeća u kojima RS ima manjinsko učešće - odgovorili su nam iz IRBRS-a.