Republika Srpska se već duže vrijeme suočava s negativnim prirodnim priraštajem, koji je nastavljen i u drugom tromjesečju 2019. godine, kada je registrovano 3.552 umrlih i 2.140 rođenih.

Broj rođenih i broj umrlih veći je u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine.

Analiza opće stope nataliteta ukazuje na to da se taj bh. entitet nalazi u istoj grupi s niskonatalitetnim zemljama, a to je uvjetovano različitim faktorima i društveno-ekonomskim promjenama s kojima se susreće u posljednjoj deceniji, navedeno je u Vladinom Prijedlogu strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u RS za period 2019-2029. godina.

Prosječna stopa nataliteta je u 2017. godini bila 8,1 na 1.000 stanovnika, stopa mortaliteta 12,7 na 1.000 stanovnika, te je stopa prirodnog priraštaja imala negativan predznak sa – 4,6 na 1.000 stanovnika.

Adekvatan odgovor za rješavanje problema nedovoljnog rađanja izuzetno je složen.

Da bi se dostigao nivo rađanja potreban za obnavljanje generacija, potrebno je vrijeme koje se ne mjeri godinama već decenijama, kao i vrlo skupi, složeni i dugotrajni zahvati.

Zbog toga je u rješavanju problema depopulacije neophodan politički odgovor uz angažovanje svih bitnih institucija, navedeno je u predloženoj strategiji.

Broj parova koji imaju problem sa začećem je u porastu. Tome doprinosi sve starija dob partnera, posebno žena koje sve više odlažu majčinstvo.

Potrebno je uložiti više napora u programe prevencije neplodnosti, informisanja javnosti o uzrocima i tretmanu neplodnosti.

U RS se smanjuje i broj osoba koje se odlučuju na zajednički život.

Broj registrovanih sklopljenih brakova i broj registrovanih razvedenih brakova manji je u drugom tromjesečju 2019. godine, u odnosu na isti period lani.

Od 2012. do 2017. godine u RS sklopljeno je 34.028 brakova, a razvedeno njih 6.189.

U istom periodu na jedan razvedeni bilo je 5,49 sklopljenih brakova, što je znatno manje nego od 2007. do 2011, kada je na jedan razvedeni brak bilo 11,25 sklopljenih brakova.