Federalna rudarska inspekcija će po završetku istražnih radnji na okolnostima pod kojima je u ponedjeljak na trasportnoj traci u jami Kamenice 270 metara pod zemljom  RMU Breza  smrtno stradao 44-godišnji Alija Zazan dostavit  zapisnik sa svim činjenicama Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, potvrdio je za Faktor glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor Ferid Osmanović.

Prema njegovim riječima, u ovom slučaju nije se radilo o povredi nastaloj od prirodnih opasnosti (upale, eksplozije, požari, obrušavanje, gorski udari i sl.).

- Desila se povreda pojedinačnog lokalnog karaktera u kojoj se radnik povrijedio u toku redovne radne smjene, obavljajući radne zadatke u vezi sa radnim mjestom koje je obavljao prema ugovoru na radu. Tužilaštvo ZDK-a vodi predmetni slučaj i  novih činjenica nema – izjavio je Osmanović.

Krajem septembra Adnan Kovačević je poginuo na glavnom transportu u jami Sretno, koja je u sastavu RMU Breza. Ovo su ukupno dva smrtna slučaja na prostoru FBiH u 2019. godini. O tezi da se rudarske nesreće posljednjih godina dešavaju najčešće u periodu septembar – decembar Osmanović je kazao: 

- Rudarske nesreće se dešavaju u svim mjesecima kalendarske godine. Uvidom u arhivu Federalne uprave za inspekcijske poslove, utvrđeno je da se u posljednjih pet godina u rudnicima iz nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove desilo 11 rudarskih nesreća sa smrtnim ishodom, u kojim je poginulo ukupno 14 rudara. 

Pregled 11 rudarskih nesreća sa smrtnim ishodom po kvartalima u kalendarskoj godini je sljedeći: I kvartal - tri ili 27,27 posto, II kvartal-  1 ili 9,10 posto, III kvartal - tri ili 27,27 posto i IV kvartal - četiri ili 36,36 posto. Najveća rudarska nesreća u bivšoj Jugoslaviji se dogodila 26. avgusta 1990. godine kada je u rudniku Kreka poginulo 180 rudara.