Visina vodostaja izmjerena u 06.00 sati na vodomjernoj stanici Bosanski Brod iznosila je 518 (pripremno stanje); Bosanski Šamac 337 (normalno stanje) i Orašje 536 (normalno stanje).

Na području Bosansko-podrinjskog kantona, u Goraždu, na području mjesne zajednice Sadba i Zupčići, rijeka Drina se izlila iz svog korita bez pričinjene materijalne štete. Trenutni vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju.

Visina snijega koji je padao tokom protekle noći u nižim dijelovima iznosi oko 5 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi od 30 do 40 cm.

Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama.

Nove sniježne padavine na području općine Pale u FBiH nisu prouzrokovale veće probleme. Magistralni i regionalni putni pravci su prohodni i saobraćaj se odvija bez večih problema. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši će se tokom dana. U jutarnjim satima došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Pale FBiH.

U općini Foča u FBiH vodostaji vodotokova su u blagom opadanju. Sniježne padavine su bile umjerenog intenziteta. Visina novog sniježnog pokrivača u Ustikolini je oko 5 cm.

Na području Tuzlanskog kantona vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,43 m.n.m., (tačka preljeva,je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, viši je viši za 9 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2  m3/s.  

Na području Unsko-sanskog kantona zbog snijega koji je padao u protekla 24 sata, došlo je do niza kvarova na el.energetskoj mreži. Trenutno bez napona su grad Bihać, od 20.15 sati, bez napona je dio 10 kv dv Gata.

U Cazinu od 16.21 sati bez napona je 10 kv dv Brezova Kosa, od 19.25 sati bez napona je 35 kv dv Pećigrad, od 20.07 sati bez napona je 10 kv dv Koprivna, te od 21.10 sati bez napona je 10 kv dv Vrelo. 

U općini Sanski Most od 17.22 sati je u kvaru 20kV DV Lušci Palanka.

U općini Bosanska Krupa od 17.25 sati je u kvaru 10kV DV Ivanjska, te od 18.05 sati, u kvaru 10kV DV Jasenice.

U općini Ključ od 20.30 sati bez napona je TS Lokveni Vrh.

Na području Kantona 10 tokom noći je dolazilo do ispadanja iz napona 35 kvdv Tomislavgrad, (tri puta povremeno) te je dolazilo do prekida u napajanju električnom energijom, saopćeno je iz FUCZ.