Tako se u izvještaju o finansijskoj reviziji Parlamenta Federacije BiH za 2020. godinu, navodi da su u Zastupničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH kao i Zajedničkoj službi prošle godine donesena rješenja o privremenom obavljanju poslova za pojedine zaposlenike kojima je osnovna plaća uvećana za 20 posto, a obrazloženje je da pored svog obavljaju i poslove upražnjenog radnog mjesta. Federalni revizori navode kako su uvećane plaće isplaćene i za mart i april 2020. godine kada je bilo proglašeno stanje prirodne nesreće zbog pandemije COVID-19, kada je bio ograničen rad i kretanje stanovništva ili se radilo u smjenama i od kuće.

 

Naknada za zakup stana 

- Ukupno obračunata i isplaćena uvećana plaća za 20 posto za 2020. godinu iznosila je 14.403 KM, i to Dom naroda: 8.306 KM, Zastupnički dom: 2.197 KM i Zajednička služba: 3.900 KM. Ne možemo potvrditi opravdanost isplaćenih uvećanih plaća za obavljanje poslova drugog upražnjenog radnog mjesta tokom cijele godine s obzirom na obim poslova i način rada u 2020. godini - navodi se u izvještaju federalnih revizora.

Federalni revizori i u ovom izvještaju su ukazali na nepravilnosti kod troškova za odvojeni život.

Naime, naknada za odvojeni život od porodice, zakup stana za službene potrebe i troškovi smještaja za službene potrebe za izabrane dužnosnike koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH regulisana je Zakonom o plaćama i naknadama organima vlasti FBiH i odlukama oba doma Parlamenta FBiH. U skladu s odlukama Administrativne komisije, iznos naknade je 800 KM za izabrane dužnosnike ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta Parlamenta FBiH u kojem su zaposleni.

U taj iznos uključena je i naknada za zakup stana, koja se plaća zakupodavcu na osnovu zaključenih ugovora između Administrativnih komisija oba doma Parlamenta FBiH i zakupodavca.

Naknada za zakup stana zavisi od visine ugovorenog zakupa stana za službene potrebe i ne može biti veća od 400 KM.

- Troškovi smještaja odobreni su u iznosu od 100 KM mjesečno i isplaćuju se sa plaćom, kao i naknada za odvojeni život. U Odluci je navedeno da se visina naknade za odvojeni život od porodice delegatima (u najvećem broju
slučajeva iznosi 300 KM mjesečno) utvrđuje u iznosu koji preostane nakon podmirenja troškova zakupa stana i troškova smještaja. Uvidom u dokumentaciju uočili smo da se razlika u cijeni zakupa stana (ukoliko je niži od 400 KM) isplaćuje neopravdano izabranim dužnosnicima jer se naknada za trošak zakupa stana za službene potrebe može isplatiti samo zakupodavcu u skladu s potpisanim ugovorom - navodi se u revizorskom izvještaju.

Kupovina poklona 

U nizu zamjerki navodi se kako Zastupnički dom plaća mjesečni zakup parking prostora (za 11 parking mjesta) zaključen sa KJP Centar Skenderija na iznos od 880 KM, bez obzira na održavanje sjednica, što na godišnjem nivou predstavlja trošak u iznosu od 10.560 KM.

- S obzirom na to da se većina sjednica u toku godine održavala online ili u iznajmljenim prostorima, ne možemo potvrditi ekonomsku opravdanost troškova zakupa. Zakup parking prostora ugovoriti u skladu s odlukom o korištenju parkinga, na osnovu realnih potreba - navodi se u izvještaju.

U reviziji su se dotakli i izdataka za rad klubova u prošloj godini koji su iznosili 34.294 KM, od toga u Domu naroda 18.320 KM, a Zastupničkom 15.974 KM.

- Revizijom smo utvrdili da su klubovi Doma naroda odlukama dodijelili u humanitarne svrhe 17.720 KM (11.000 KM za Caritas biskupija Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan u svrhu pomoći stradalima zemljotresa u Petrinji, Sisku i Glini i 2.720 KM Memorijalnom centru Potočari za razvoj biblioteke i dr.), dok su klubovi Zastupničkog doma značajan dio sredstava utrošili za reprezentaciju: kupovinu poklona u ukupnom iznosu od 4.187 KM, što nije u skladu s Odlukom Administrativne komisije kojom su za reprezentaciju odobreni troškovi samo za ugostiteljske usluge - navodi se u revizorskom izvještaju.