On bi trebao biti razmatran na sljedećoj sjednici Doma i to po hitnoj proceduri. Time su zastupnici SNSD-a izbjegli mogućnost ulaganja amandmana.

Ovim predloženim zakonskim aktom predviđena je zabrana zloupotrebe pojma genocida pri čemu se  propisuju krivične sankcije.

Tako se u prvom stavu Člana 3 kaže: 

- Ko govori ili piše ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja o genocidu, omalovažavajući ili izlažući javnoj poruzi Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt BiH, kao i grupu lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vjere, porijekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti, a i na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta, kao i takve grupe lica i člana te grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Zastupnik Nenad Stevandić, čija je stranka Ujedinjena Srpska u koaliciji sa SNSD-om na svim nivoima, za Faktor je kazao:

- Očekujem podršku svih stranaka u Parlamentu BiH. Normalno je da očekujemo podršku zakonu koji kaže da se niko ne može nazivati genocidnim. Vrijeme da ostavimo te stvari iza sebe. Mislim da je to zdrava demokratska praksa.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Zastupničkog doma BiH, komentirajući pristigli prijedlog navodi "da je riječ o novom obliku negiranja genocida, jer ne postoji 'ideja o genocidu' kako to stoji u Zakonu - postoji samo zločin genocida. Pretvaranje presuđenog genocida u 'ideju o genocidu' je negiranje genocida".

Zvizdić je objavio i prvu stranicu Prijedloga zakona.