Uz načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, svečanosti su prisustvovali i premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić, te ministrica pravde i uprave Mersa Kustura.

Osnovna škola "Umihana Čuvidina" koja je nedavno obilježila svoj jubilej, 50 godina postojanja i rada, nije imala adekvatnu sportsku dvoranu, a naselje dječije obdanište. U okviru objekta je izgrađeno obdanište za boravak oko 120 djece, dodatni školski prostor, 11 učionica i biblioteka, ambulanta, fitnes sala, podzemna garaža sa 40 mjesta za parkiranje i drugi prateći sadržaji.

Premijer Nenadić zahvalio se načelniku Efendiću na saradnji u realizaciji projekata od značaja za građane Kantona Sarajevo.

- Ovdje se ne radi o utrošku sredstava. Za mene su ovo ulaganja u budućnost naše djece, u obrazovanje. Ovaj objekt razvijat će se u pravcu da bude sportski, obrazovni, odgojni i zdravstveni centar naselja Boljakov Potok, kojem gravitira oko 10.000 građana Kantona Sarajevo - rekao je premijer Nenadić.

U okviru starog dijela škole izgrađena je nova kotlovnica na prirodni gas, koja će služiti za stari i novi objekt, obzirom da je postojeća bila dotrajala i koristila lož ulje kao energent.

Sportska dvorana olimpijskih dimenzija sa tribinama za oko 500 gledalaca omogućit će održavanje nastave iz tjelesnog odgoja i drugih sportskih događaja, ali i održavanje zvaničnih utakmica.

Načelnik Efendić je istakao da će objekt koji je danas otvoren, sa sigurnošću promijeniti način života ne samo u naselju Boljakov Potok, nego na području cijele općine Novi Grad.

Zbog pandemije koronavirusa, svečanost je upriličena uz maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i uz prisustvo ograničenog broja ljudi. Nakon oficijelnog dijela, održane su revijalne utakmice, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.

U izgradnju ovog objekta Općina Novi Grad je samostalno krenula 2018. godine, a izgradnja je trajala oko dvije i po godine. U njegovu izgradnju uloženo je oko 6,5 miliona KM, od toga je Općina iz svojih budžeta u posljednje tri godine za njegovu izgradnju izdvojila oko 5,2 miliona KM, dok je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS izdvojilo oko 1.300.000 KM. Za opremanje objekta izdvojeno je oko 950.000 KM, od čega Ministarstvo izdvojilo 500.000 KM, a Općina oko 450.000 KM.