Prema riječima načelnika te lokalne zajednice Muje Sofradžije, riječ je o značajnom projektu koji će unaprijediti turističku ponudu u tom dijelu BPK Goražde.

- Projekt je realan i mnogo će značiti za ovu lokalnu zajednicu. S obzirom na to da ni Grad Goražde nema bazena, u tom projektu vidim priliku koja će donijeti korist Ustikolini, našim ugostiteljima, trgovcima i lokalnoj zajednici općenito jer će veliki broj ljudi dovesti na ove prostore  – mišljenja je Sofradžija.

Naglasio je da će projekt koštati oko 1.200.000 KM, s tim da je u okviru prve faze, izgradnje bazena i pratećih objekata potrebno oko 400.000 KM.

- Oko 80 do 90 posto sredstava već je izlobirano. U toku su aktivnosti na izradi projekta te osiguravanju lokacije budućeg kompleksa i veći je problem dokumentacija nego novac. Planiran je dječiji bazen te bazen za odrasle dimenzija 21 x 32 metara i prateći sadržaji - kazao je načelnik Sofradžija.  

Projekt će biti realizovan posredstvom općine Foča u FBiH a kompleks će biti dodijeljen komunalnom preduzeću na raspolaganje i upravljanje.

 - Početak izgradnje planiran je u maju, a  završetak nadamo se do kraja godine. Ovakvih sadržaja nedostaje na području BPK tako da ćemo značajno proširiti svoju turističku ponudu  – naveo je načelnik općine Foča u FBiH.