Kolegij Narodne skupštine RS-a zakazao je jutros Drugu posebnu sjednicu na čijem dnevnom redu je izbor delegata jedina tačka.

Iz Narodne skupštine RS-a saopćeno je da je ova tačka dnevnog reda povučena jučer sa dnevnog reda prve posebne sjednice, jer je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) izdala saopćenje po kojem je rok za žalbu na izbor delegata istekao noćas u ponoć.

- Narodna skupština RS-a CIK-u je na vrijeme dostavila sve liste za ovjeru, ali da je CIK probio rok od 24 sata za njihovu verifikaciju, zbog čega je došlo do pomijeranja odlučivanja o izboru delegata za Vijeće naroda RS-a - navode iz Skupštine.

CIKBiH dostavio je 29. novembra Narodnoj skupštini RS-a ovjerene kandidatske liste za izbor delegata u Vijeće naroda RS-a iz reda srpskog, hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda.

Prethodno, 18. novembra, predstavnici hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u skupštinama općina i gradova u RS-a izabrali elektore – ad hoc članove za izbor delegata za Klub hrvatskog naroda, Klub bošnjačkog naroda i Klub ostalih naroda u Vijeću naroda RS-a.

Vijeće naroda RS-a ima četiri kluba delegata koji broje po osam delegata iz klubova konstitutivnih naroda i četiri u Klubu delegata ostalih naroda, odnosno ukupno 28 delegata. Ukoliko je broj delegata u Vijeću naroda veći od broja narodnih zastupnika iz jednog naroda u Narodnoj skupštini, onda se biraju elektori iz reda odbornika tog naroda u skupštinama općina i gradova.