Ekstremne nepravilnosti u radu OOIEiEK, čiji je osnivač Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, utvrdili su federalni revizori i Finansijska policija, zbog čega je Klub zastupnika Demokratske fronte Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zatražio od Parlamenta FBiH formiranje komisije koja će utvrditi kršenje zakona u OOIEiEK, a koja je na posljednjoj sjednici i prihvaćena.

VEZANI TEKST - Kako je zaposleno 20 osoba u Operatoru, kome su poklanjani mobiteli, kako se trošilo gorivo...?

- Sve je dokumentovano na 50-ak stranica i gotovo da u izvještaju nema niti jedne rečenice koja ne upućuje na kriminalno poslovanje. U izvještaju je navedeno da je zabilježeno višestruko kršenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, te Zakona o radu - stoji, između ostalog, u obrazloženju Inicijative DF-a.

Predsjednica Kluba zastupnika DF u Zastupničkom domu FBiH Alma Kratina kaže kako se moglo vidjeti da kod glasanja baš i nije bilo volje kod jednog broja zastupnika za prihvatanje inicijative.

- Na posljednjoj sjednici moglo se vidjeti kako nije bilo raspoloženja da se formira komisija. Kod elektronskog glasanja je "za" komisiju bilo nekih 40-ak zastupnika, nisu glasali za nju iz HDZ-a i HDZ 1990, ali onda sam zatražila pojedinačno izjašnjavanje i tada je inicijativa dobila potrebnu podršku.

Tražit ćemo da se komisija što prije formira. Ja bih bila sretna da se formira u narednih mjesec dana i da se otvore sva pitanja u vezi sa radom Operatora za obnovljive izvore energije i kogeneraciju.

Na potezu je Administrativna komisija Doma da uputi poziv klubovima da delegiraju svoje članove u komisiju. To je sve što mogu u ovom trenutku reći - govori nam Kratina.

VEZANI TEKST - Hoće li se Parlament FBiH baviti istragom rada Operatora za obnovljive izvore energije?

Do 14.12. 2020.godine Operatorom za OIEIEK je rukovodio Boriša Misirača (SBB), koji je za direktora imenovan 2016. godine, a Odlukom Vlade FBiH od 3. 12. 2020. godine razriješen s dužnosti radi isteka četverogodišnjeg mandata.

Osnivač Operatora, čije je sjedište u Mostaru, je Vlada Federacije 2013. godine a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.