- Da li smo danas oslobođeni od fašizma, veliko je pitanje. Neofašizam buja oko nas. Tu smo da se nadahnemo hrabrošću i odlučnošću mladih ljudi koji leže ovdje. Ne bijemo partizanske dobijene bitke. Ne borimo se protiv Draže, Ante, Hitlera ili Musolinija, već se nadahnjujemo da bismo bili naše antifašističke bitke u novom vremenu, te da bismo nove male "firere" koji su ušli u sve organe vlasti od Predsjedništva do mjesne zajednice, uspješno satrali. Ako ostanemo u prošlosti, na komemoracijama i sjećanju, bolje da nismo tu. Ovdje smo zbog 2.045 godine, a ne zbog 1945. - rekao je predsjednik UABNOR-a BiH Sead Đulić.

Vojna operacija oslobođenja Mostara započela je 6. februara 1945. i trajala je 11 dana. Partizanski odredi slomile su osovinsku odbranu kod Širokog Brijega, a 14. februara ušli su u Mostar. Osovinske snage su potisnute prema Sarajevu sa velikim gubicima.