- Porezni obveznici su u martu 2020. godine ukupno prijavili obavezu za uplatu PDV-a po PDV prijavama u iznosu od 157.966.395 KM, a to je za 12.569.797 KM manje u odnosu na iznos prijavljene obaveze u martu 2019. godine, kada su obveznici u svojim PDV prijavama ukupno prijavili za uplatu 170.536.192 KM – izjavio je za Faktor Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Sasvim je logično da je došlo do smanjenja prijavljene obaveze za uplatu PDV-a po PDV prijavama jer se radi o PDV-u u unutrašenjem prometu. Zbog smanjenja ukupne potrošnje došlo je i do smanjenja prijavljene obaveze za uplatu jer mnogi obveznici nisu radili u drugoj polovini marta ove godine, dodaje naš sagovornik.

- Ukupno je 45.849 poreznih obveznika podnijelo PDV prijavu za porezni period mart 2020. godine. To znači da je 99,2 posto svih registrovanih poreznih obveznika podnijelo PDV prijavu na vrijeme. Nije bilo izmjena kad je u pitanju podnošenje PDV-e prijava i plaćanje PDV-a. Za one porezne obveznike koji nisu predali PDV prijavu na vrijeme, informacioni sistem u UIO kreira prekršajni nalog, automatski se vrši razrez porezne obaveze i izdaje se nalog za prinudnu naplatu, uz obračun zateznih kamata – upozorava Kovačević.

Sve ovo upravo govori u prilog činjenici o "neutralnosti" PDV-a. Dakle, oni porezni obveznici koji su radili u punom kapacitetu imali su i obavezu da plate PDV, a tu prije svega mislimo na telekom operatere, elektroprivede, obveznike koji su prodavali prehrambene proizvode, apoteke... Oni obveznici koji nisu radili, nisu ni imali obavezu da PDV plate. To ugostitelji i svi ostali obveznici koji zbog vanrednih mjera nisu poslovali, riječi su Kovačevića.