Ukupni krediti u martu ove godine, prema podacima Centralne banke BiH iznosili su 20,49 milijardi KM i za 1,4 posto su manji nego u decembru 2019. kada su iznosili 20,77 milijardi KM, u odnosu na mart 2019. godine kreditni rast iznosio je svega 3,7 posto.

Kao posljedica uticaja pandemije koronavirusa, u martu je saldo ukupnih kredita narastao tek za nešto više od 50 miliona KM, odnosno za 0,25 u odnosu na februar. Prije toga, u februaru je u odnosu na januar rast bio 110 miliona KM, odnosno 0,54 posto.

Centralna banka u BiH u svom biltenu za prva dva mjeseca ove godine navodi da je osim značajnog pada kreditne aktivnosti dodatno povećana razlika između stope kreditnog rasta u privredi i stanovništvu.

- Kao posljedica različite dinamike kreditnog rasta promijenjena je struktura kreditnog portfolija. Krediti privredi su u periodu februar/2019- februar/2020. smanjili svoje učešće u ukupnim kreditima za 1,36 procentnih poena, a krediti stanovništvu se povećali za 0,73 procentnih poena, tako da je njihovo učešće u ukupnim kreditima 48,35% na kraju feburara 2020. godine - navodi se u izvještaju.

U martu ove godine ukupni krediti stanovništvu bili su 9,9 milijardi KM, a krediti nefinansijskim privatnim preduzećima 8,8 milijardi KM. Krediti vladama entiteta iznosili oko 400 miliona, krediti vladama kantona 156 milona, krediti općinama 328 miliona, a javnim preduzećima 475 miliona KM.