U postupku prinudne naplate, Kantonalni porezni ured Livno izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika - dužnika u ukupnom iznosu  od 150.923 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodata je imovina poreznog obveznika - dužnika „Unimax“ d.o.o Livno u ukupnom iznosu  150.100 KM. Prodat je poslovni objekt i dva zemljišta.  

Također, u postupku prinudne naplate prodata je i imovina poreznih obveznika "Perla" d.o.o. Livno, "Li Pam" d.o.o, "Čulin mlin" d.o.o. Livno i "Gaia" d.o.o Livno.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

 - Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu - saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.