- Sva okupljanja i javna i privatna iznad 20 osoba se zabranjuju, a do 20 osoba se moraju primjenjivati mjere socijalne distance i zaštitnih sredstava. Naredba će biti u toku dana objavljena - kazala je Glamoč.

Ona je još jednom apelovala na građane da se strpe kada je u pitanju zabrana kretanja za osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina.

- Naredba je takva i mora da se poštuje, a Kantonalni štab civilne zaštite i Vlada preko Crvenog križa i općinskih štabova čine maksimalne napore kako bi do svih došli i olakšali im da prevaziđu ovu sitiuaciju - rekla je ministrica.

Osvrnula se i na pitanje grijanja koje ne radi u naselju Alipašino Polje.

- Poslali smo upit i čekamo odgovor. Nema nikakvog razloga da bi se grijanje trebalo zaustavljati ili smanjivati, ono će da radi po onakvom režimu kakav je po uredbi i na način da nema zaustavljanja grijanja u ovom periodu - rekla je Glamoč.