Zanimljivo je da najviše vlasničkih pasa ima u općini Novo Sarajevo – 2.439, općini Centar 1.940 i na Ilidži 1.621, dok ih je najmanje registirano u Trnovu – 37.

Prema odredbama Zakona o veterinarstvu BiH, sve prisutne životinje na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju da budu identifikovane i njihova kretanja moraju biti registrovana, uključujući i pse. Osim ovim Zakonom, obaveza registracije propisana je i Zakonom o veterinarstvu FBiH, kao i Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja.

- U skladu sa propisima na snazi, svi psi upisuju se u centralni registar odnosno državnu bazu podataka, koji vodi Agencija za označavanje životinja BiH. Upisivanje pasa u registar je obavezno za sve držaoce pasa. Regitracija psa podrazumjeva trajno označavanje, identifikaciju psa mikročipom, te unos podataka o identifikaciji i vlasništvu u odgovarajuću ispravu, pasoš, kao i u registar životinja, odnosno pomenutu državnu bazu podataka – objasnio je Selmir Velić, glavni veterinarski inspector u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS.

Pri svakom inspekcijskom nadzoru i kontoli, koja uključuje fizički ili dokumentacijski pregled psa obavezno se provjerava da li je vlasnik registrirao životinju, odnosno da li je pas identifikovan i njegovi podaci uneseni u pasoš i registar na državnom nivou.

- Mjere zdavstvene zaštite poput vakcinacije protiv bjesnila, provode se tek pošto je životinja, pas, propisano označen, odnosno identifikovan i posjeduje odgovarajući pasoš, u koji se upisuju podaci o vakcinaciji, čišćenju od parazita i drugo – istakao je.

Velić je dodao da se vlasniku životinje koji nije označio psa, ne posjeduje pasoš i nije registrovao životinju putem mjerodavne veterinarske organizacije, određuje upravna mjera otklanjanja nedostataka u što kraćem roku, kao i kazna od 300 KM.

- Vakcinacija pasa, vođenje registra pasa, te izdavanje službene isprave o tome obaveza je veterinarske organizacije, na zahtjev vlasnika ili držaoca životinje. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu FBiH, veterinarska organizacija koja na zahtjev držaoca životinje ne pruži odgovarajuću uslogu ili pomoć, može se sankcionisati novčano kaznom u iznou 8.000 KM – kazao je.

U slučaju da vlasnik odbija provesti naređenu mjeru inspktora, osim novčane sankcije donosi se i Zaključak o prinudnom izvršenju novčanim kažnjavanjem, te određuje novi rok za izvršenje.

- Zaključkom se osigurava mjera sve dok ne bude izvršena, u suprotnom odredit će se mjera oduzimanja predmeta prekršaja, odnosno životinje i predati u sklonište ili drugom zainetersiranom licu – naglasio je Velić.

Naš sagovornik je napomenuo da veterinarska organizacija koja utvrdi da vlasnik odbija provođenje zakonom propisanih obaveza zaštite zdravlja, uključujući i identifikaciju životinja kao osnov za kontrolu bolesti, dužna je u roku 24 sata izvjestiti nadležnu veterinarsku inspekciju radi poduzimanja daljih mjera iz svoje nadležnosti.

- Nedavanje potrebnih podataka nadležnoj inspekciji od veterinarske organizacije kažnjivo je u iznosu od 3.000 KM za pravno lice veterinarske organizacije i 1.000 KM za odgovorno lice – kazao je.