Jedna od tih mjera je da se dopušta da se broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenom prostoru poveća na 50, a na otvorenom na 100 osoba.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić kazao je kako trenutna epidemiološka situacija u Kantonu ne zahtijeva primjenu oštrijih mjera od onih koje je donijela Vlada FBiH, te će shodno tome u narednom periodu do 28. juna 2021. godine u Kantonu Sarajevo biti u primjeni mjere iz odluke Vlade FBiH od 3. juna 2021. godine.

Ostale higijensko-epidemiološke mjere koje je utvrdila Vlada KS ostaju na snazi do 28. juna ove godine.

Kada je riječ o obrazovnim ustanovama, jedina novina je da je dozvoljena realizacija nastavnog procesa - predavanja, vježbi i ispita u visokoškolskim ustanovama u grupama do 50 osoba, uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija.

Iz Vlade i Kriznog štaba je poručeno da se epidemiološka situacija u Kantonu kontinuirano prati, te da će se shodno procjeni epidemioloških rizika mjere revidirati i eventualno pooštravati.

Također je naglašeno da na snazi ostaju pojačani inspekcijski nadzori na mjestima okupljanja ljudi, a posebno ugostiteljskih objekata.