Ministar saobraćaja KS Adnana Šteta je istakao važnost ovog zakona, jer će osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo konačno dobiti specijalizirana taksi vozila.

- Sve ranije inicijative našeg ministarstva, kao i kantonalnih i federalnih zastupnika urodile su plodom. Inicijative su se odnosile na to da se taksi prevoznicima prvenstveno omogući registracija vozila namijenjena za prijevoz osoba sa invaliditetom, što je bio preduslov za rješavanje problema prijevoza invalidnih osoba taksi prevozom. Nastavit ćemo osluškivati potrebe građana i stvarati jednake uslove za sve -  poručio je ministar Šteta.

Pored ovoga, Vlada Kantona Sarajevo će, shodno izmjenama i dopunama ovog zakona,u narednom periodu propisati Kodeks oblačenja i ponašanja taksi vozača u toku radnog vremena.