Komisija treba imati sedam članova, ali ima četiri jer su tri penzionisana 2018. godine. Od preostala četiri člana, tri su prošle godine trebali u penziju, ali im nije prestao radni odnos. Pri tome im je i mandat davno istekao.

Na ovo su pažnju skrenuli i iz Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u nedavno objavljenom izvještaju o radu Komisije u prošloj godini.

VEZANI TEKST - Vlada RS-a pokušala obmanuti Ustavni sud: Stav člana Komisije za koncesije "podvalili" kao potvrdu ustavnosti

- Prema Zakonu o radu u institucijama BiH, radni odnos prestaje kada zaposlenik navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja ili 40 godina staža osiguranja. Revizijom je utvrđeno da su dva člana i zamjenik predsjedavajućeg Komisije i dalje radno angažovani, iako su stekli uvjete za penziju. Ured za reviziju je u svojim izvještajima prethodnih godina ukazivao na situaciju kada članovi Komisije kao imenovana lica steknu uslove za penziju, a Zakonom o koncesijama kojim su imenovani nisu prepoznate situacije razrješenja, prestanka mandata i smjeni članova Komisije koji su stekli uslove za penzionisanje – ukazali su revizori.

No to nije sve kada je u pitanju problem sa sastavom Komisije. Ona, naime, treba donositi odluke ako ima barem četiri člana i to da po jedan dolazi iz RS, FBiH i Brčko Distrikta, što trenutno nije slučaj pa im je i u ovom pogledu onemogućeno da funkcioniraju.

Dio rashoda Komisije za koncesije BiH u 2020.

Iako problem traje godinama, tek je u ovom mjesecu raspisan konkurs za imenovanje novog saziva Komisije za koncesije, čije je sjedište u Banjoj Luci. Konkurs je još otvoren.

No Komisija za koncesije BiH je u prošloj godini potrošila oko 650.000 KM. Od toga je samo na bruto plaće devet ljudi je otišlo oko 471.000 KM. Tokom godine je četvero zaposlenih napredovalo u viši unutrašnji platni razred. Plaćaju i najam prostorija u iznosu od 5.920 KM mjesečno, ne računajući PDV i režije. Za zakup imovine i opreme potrošili su ukupno oko 71.000 KM.

Za to vrijeme, sudeći prema izvještaju o radu čiji se prednacrt može naći na zvaničnoj stranici eKonsultacije, Komisija nije baš imala posla imajući u vidu da nije dodijeljena nijedna koncesija.

VEZANI TEKST - Učinak bh. institucija: Novac davan za otkazane manifestacije, odgovor na koronakrizu neefikasan

- U 2020. godini i pored određenih aktivnosti, nadležna ministarstva nisu uspjela usaglasiti niti pokrenuti dodjelu koncesija, niti je bilo interesa potencijalnih koncesionara za koncesije putem samoinicijativnih ponuda, tako da Komisija nije davala regulatorne saglasnosti u postupcima dodjele koncesija za navedenu vrstu projekata – dio je izvještaja o radu.

Navode i da Komisija nije dobila nijedan zahtjev za rješavanje u spornom predmetu po osnovu dodjele koncesija.

Planirali su uraditi reviziju Dokumenta o politici dodjele koncesija u BiH, ali nisu zbog pandemije koronavirusa.

Ono što jesu uradili jeste da su dali jedno mišljenje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uradili "stručnu analizu EU Direktive 23/2014 o koncesijama", te su napravili izvještaj o radu Komisije za 2019. godinu.