Federalna vlada usvojila je informaciju o minskoj situaciji na lokalitetu kasarne Ljubače, u Živinicama, koja je ranijom odlukom bila predviđena za smještaj migranata. Kako je navedeno u dokumentu koji je potpisao šef Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija Fahrudin Solak, zbog nejasnoća o miniranosti unutar ove kasarne, dogovoreno je da predstavnici FUCZ-a i BHMAC-a obiđu lokaciju i sagledaju stanje s ciljem što sigurnijeg i bržeg otklanjanja minske opasnosti.

Međutim, to im nije omogućeno, uz usmenu informaciju da je kasarna Ljubače u vlasništvu Federacije BiH i da je data na korištenje kantonalnom ministarstvu koje ju je, uz saglasnost Federacije BiH, izdalo na korištenje pravnoj osobi čiji je vlasnik Mujo Muratović, koji unutar prostora kasarne drži divlje životinje.

Iako su prethodno dobili informaciju da će im biti omogućen ulazak u kasarnu Ljubače, predstavnike FUCZ-a, BHMAC-a i IOM-a su u tome spriječili građani koji se protive smještaju migranata unutar ove kasarne.

Nakon toga sastali su se s korisnikom Mujom Muratovićem koji je došao u pratnji advokata koji je saopćio da je njegov klijent javnim pozivom dobio kasarnu na korištenje na period od deset godina, da taj prostor koristi već oko tri godine, da tu drži više od 200 životinja i da bi mu deminiranje lokacije i smještaj migranata pričinili značajnu finansijsku štetu i ugrozilo poslovanje, te da iz tih razloga nije voljan da omogući ulazak u kasarnu.

Predstavnici BHMAC-a upoznali su predstavnike IOM-a s minskom situacijom unutar kasarne Ljubače i ponovili ove podatke. Predstavnik ove međunarodne organizacije iznio je stav da je zbog minske situacije kasarna Ljubače neuslovna za smještaj migranata. Naveo je i da je kasno za deminiranje s obzirom na ulazak u zimski period, a da je zbog nepostojanja volje lokalne zajednice za smještaj migranata u ovu kasarnu njihova aktivnost na ovom području završena.

Federalna uprava civilne zaštite će, u slučaju potrebe za deminiranjem ove lokacije, angažovati sve raspoložive resurse. U tom slučaju bi deminiranje trajalo oko 30 radnih dana, s obzirom na očekivanu zagađenost terena metalom i neizvjesnu minsku situaciju, te činjenicu da je provođenje operacija deminiranja u zimskom periodu na ovom prostoru vrlo neizvjesno, navedeno je u usvojenoj informaciji.
Danas usvojeni izvještaj bit će dostavljen Ministarstvu sigurnosti BiH.