Liste će biti objavljene u sijedu na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, nakon prijema Vladinih zaključaka o ovim listama.

- Ove liste se odnose na prva dva, od ukupno pet, programa planirana aktivnim mjerama zapošljavanja za ovu godinu. Kroz program sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika bit će zaposleno 40 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, za što je izdvojeno 192.000 KM. Također će biti zaposleno 200 osoba medicinske struke i to 100 sa visokom i višom stručnom spremom, te 100 sa srednjom stručnom spremom, u javne zdravstvene ustanove KS. Za te je svrhe dodatno izdvojeno 1.200.000 KM - kazala je Jasna Agić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Istakla je da će uskoro biti implementirana i preostala tri programa za ovu godinu, a radi se o programima zapošljavanja "Posao za sve", sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom, te samozapošljavanja nezaposlenih osoba, za šta je osigurano 9.506.934 KM.

- Vlada Kantona Sarajevo je u ovoj godini, putem resornog ministarstva, izdvojila ukupno 14.348.971 KM, u svrhu zapošljavanja 1.849 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, kroz pet spomenutih programa, te programe javnih radova, sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom s poteškoćama , te programa "Posao za sve-19" - dodala je Agić.