Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli JNA i Vojska Republike Srpske uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2.005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo. Za mnogima se još traga.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija programske šeme prilagoditi Danu žalosti, navodi se u saopćenju.