Prema podacima Zavoda za statsitiku RS-a to je najviša plaća do sada, odnosno od kada se posmatra prosječna plaća nakon oporezivanja po mjesecima.

Prosječna mjesečna bruto plaća u ovom entitetu iznosila je 1.544 КM.

Najviša prosječna plaća nakon oporezivanja isplaćena je u području finansijske djelatnosti i osiguranja  1.472 KM, a najniža u pružanju smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvu i ugostiteljstvu - 699 KM.