Glavna ideja je da se izgradnjom ove zgrade, kao i cijelog naselja od drveta, do 2041. godine japanski glavni grad transformira u ekološki grad – šumu.

Projekt, pod oznakom W350, imat će 70 spratova i 90 posto konstrukcije od drveta, dok će 10 posto biti od čelika. U objektu će se nalaziti uredski prostor, hotel, trgovine i rezidencijalni dio. Krov će imati funkciju vrta, a i terase će biti ispunjene zelenilom.

- Nove tehnologije su omogućile da drvo postane idealan materijal jer je obnovljivo i može se reciklirati - ističe arhitekt Ricardo Tosani.

Iako trenutni propisi o izgradnji u Tokiju zabranjuju upotrebu drveta, najavljena je promjena zakona. A kada konačno bude završena, ova zgrada će biti najviša drvena građevina na svijetu.