VEZANI TEKST - Prepoznati dijasporu kao jednu od ključnih grupa za razvoj turizma u BiH

Radi se, za bh. prilike o ogromnoj brojci koja budi određene sumnje. Podsjećamo, BiH je prema popisu iz 1991. godine imala 4,377.033 stanovnika. Naredne godine uslijedila je agresija na našu države, stotine hiljada ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, ali je nemali broj i interno raseljenih, znači unutar BiH.

Na posljedjem popisu, onom iz 2013. godine, BiH je imala 3.791.662 stanovnika. Dakle, razlika između rezultata dva popisa je nešto manja od 600.000. Prirodni priraštaj koji bi mogao utjecati na povećanje broja stanovnika u BiH je u periodu od 2017. do 2020. negativan, odnosno veći je broj umrlih od rođenih.

Tokom 2017. godine u BiH je broj umrlih u odnosu na broj novorođenih bio veći za 7.178 osoba, a u 2018. godini za 7.750. BiH je i 2019. imala negativan prirodni priraštaj, odnosno broj umrlih bio je veći za 9.975 u odnosu na broj novorođenih.

VEZANI TEKST - Prirodni priraštaj negativan u svim kantonima u FBiH

U 2020. godini zabilježeno je 25.994 živorođene djece i 42.803 umrlih, čime je broj umrlih bio veći za 16.809 u odnosu na broj rođenih, velikim dijelom i zbog utjecaja pandemije koronavirusa koja je odnijela brojne živote. Za 2021. još nema podataka. 

Kako je, onda, IOM došao do podatka od dva miliona iseljenih Bosanaca i Hercegovaca?

- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, zaključno sa 2016. godinom, procjenjuje da ukupan broj osoba koje vode porijeklo iz BiH, što uključuje i potomke bh. iseljenika rođene u zemlji domaćina, iznosi najmanje dva miliona. Unija za održivi povratak i integracije u BiH u 2021. procjenjuje da je BiH u periodu od 2017-2021. napustilo gotovo 400.000 osoba - odgovoreno je Faktoru u IOM-u. 

Tražili smo pojašnjenje za koji se period odnosi ova brojka od dva miliona, od 1992. ili nakon agresije na BiH, recimo od 1996. godine?

VEZANI TEKST - Veliki probosanski skupovi u Austriji: Dijaspora uz Bosnu i Hercegovinu

- Navedeni podaci se odnose na širi vremenski period, koji uključuju odlaske u periodu prije 1992., u toku 1992.-1995. te u periodu od 1996. do danas - saopćeno nam je u IOM-u.

U Ministarstvu civilnih poslova kazali su da se ne bave evidencijom o broju iseljenih državljana BiH.

- Evidentiramo samo one koji se odriču bh. državljanstva - kazala nam je Zorica Rulj, glasnogovornica Ministarstva.

S druge strane, u Agenciji za statistiku kažu da evidentiraju samo novorođene i umrle te da na toj osnovi imaju podatke o broju stanovnika u BiH, što ne daje potpunu i preciznu demografsku sliku države.