Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, piše Jutarnji list.

Proizvođač salame je talijanski Aia Agriocola Italiana Alimentare Sp, a na tržište je stavlja Konzum plus d.o.o., M. Čavića 1a, 10.000 Zagreb.

Ovu obavijest potrošačima prenio je i Konzum koji moli kupce da provjere da li su kupili navedeni proizvod i vrate ga u najbližu prodavaonicu gdje će im biti vraćen novac.

Da li ovog prehrambenog proizvoda ima na bh. tržištu, i ako ima da li će biti povučen iz prodaje, na nadležnim je inspekcijskim tijelima i Agenciji za sigurnost hrane BiH.