Publikacija je objavljena na engleskom jeziku ("On the Side of Humanity"), sa intervjuima svih sudija, tužitelja i istražitelja Haškog tribunala koji su od početka njegovog rada bili na strani žrtava genocida i u njihovo ime se borili za istinu i pravdu. Osim toga, u knjizi se nalaze i intervjui sa djelatnicima ICMP-a, UN-a, Evropskog parlamenta, Vijeća Evrope i drugih.

Intervjui objedinjeni u ovoj knjizi nastajali su tokom njenog dugogodišnjeg rada u Islamskim informativnim novinama (INN) Preporod, kao rezultat zajedničke posvećenosti praćenja puta kojim idu oni koji tragaju za istinom i pravdom za žrtve genocida i drugih zločina počinjenih u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine - puta onih koji su na strani čovječnosti.

Ocijenjeno je da knjiga sublimira jedan historijski kontekst uloge Haškog tribunala u dokazivanju genocida, ali i ulogu haškog naslijeđa u borbi protiv negiranja genocida, kroz intervjue onih koji su istraživali, dokazivali i presuđivali zločine genocida u Srebrenici.

Na promociji knjige govorili su Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serge Brammertz, tužilac i Abubacarr Tambadou, šef registrara. Nakon toga organizirana je panel-diskusija na kojoj su učestvovali autorica i brojni drugi govornici.