Bugojanska policija je na jednom od biračkih mjesta provjeravala prijavu da je došlo do kršenja izbornog procesa, jer je predsjednik biračkog odbora sa još dvije osobe unio kartonski paket na biralište. Policija je utvrdila da nema nepravilnosti.

- Službenici PU Bugojno uradili su pregled na osnovu prijave, zajedno smo ušli u prostorije gdje je konstatovano da nije nađen nikakav sporni paket, pregledalo smo kutije vizualno sa glasačkim materijalima, gdje smo zaključili da nijedan paket OIK-a nije dirnut - izjavio je Mirza Ibrahimović, ispred OIK Bugojno.

Policajci su obavili informativne razgovore sa više osoba, ali niko nije privođen.