Na čelu Fonda se nalazi vršilac dužnosti direktora Vinko Jerinić kojeg je imenovala Vlada FBiH.

Plaća direktora 4.595 KM, a najniža 1.289 KM 

- Pravilnikom o radu propisano je da za kvalitetno i učinkovito obavljanje zadatih poslova prije planiranih rokova izvršenja, vanredno povećanog obima posla i doprinosa unapređenju funkcionisanja Fonda, direktor i radnici mogu ostvariti pravo na bonus o čemu posebnu odluku donosi Upravni odbor. Maksimalan iznos bonusa koji se može isplatiti u toku fiskalne godine je 70 posto pojedinačne prosječne neto plaće svih radnika i direktora za prethodne mjesece. Prema prezentovanim podacima izvršen je obračun i isplata naknade na ime bonusa svim zaposlenicima Fonda u ukupnom neto iznosu od 20.201 KM, odnosno 878 KM neto naknade po radniku koja je isplaćena uz plaću za mjesec decembar. Napominjemo da su neto primanja direktora za mjesec decembar (uključujući i radni učinak, bonus, smještaj i prijevoz iznad propisanog iznosa) isplaćena u iznosu od 6.807 KM - navodi se u revizorskom izvještaju i dodaje:

- Najveća neto plaća isplaćena u Fondu u 2020. godini je plaća direktora i iznosila je 4.595 KM, najniža je 1.289 KM, a prosječno isplaćena neto plaća iznosila je 2.031 KM.

U okviru troškova plaća iskazane su naknade zaposlenicima Fonda angažovanim u komisijama u neto iznosu od 3.000 KM, na koje su plaćeni puni porez i doprinosi u skladu sa zakonskim propisima.

- Regres za korištenje godišnjeg odmora (33.836 KM) isplaćen je u skladu s Pravilnikom o radu i Odlukom o isplati regresa radnicima Fonda u iznosu od 1.471 KM po jednom zaposleniku. S obzirom na to da se Fond u potpunosti finansira iz javnih sredstava, nije primjereno ni opravdano vršiti isplate toplog obroka, a i regresa u neto iznosu koji je dva puta veći od zakonski utvrđenog neoporezivog iznosa i na tako utvrđene iznose obračunavati i plaćati pripadajući porez i doprinose - stoji u izvještaju.

Za smještaj direktoru mjesečno isplaćivano 450 KM 

Uvidom u naknade za prijevoz na posao i s posla, federalni revizori navode kako nisu uvjereni da je obračun i isplata naknade za prijevoz na posao i s posla direktoru Fonda obavljena u skladu sa Pravilnikom o radu.

- Naknada na ime smještaja (5.400 KM) u mjestu rada isplaćivana je direktoru Fonda u mjesečnom iznosu od 450 KM, na osnovu Odluka Upravnog odbora od 15.5.2019. godine (u primjeni do aprila 2020. godine) i Odluke od 22.4.2020. godine. Isplata je tretirana kao oporezivi prihod primatelja naknade po osnovu nesamostalne djelatnosti, na koji je izvršen obračun i isplata pripadajućih poreza i doprinosa. Provedenom revizijom utvrdili smo da osnov za isplatu navedene naknade nije precizno utvrđen odredbama Pravilnika o radu - navode revizori.

U Izvještaju su se federalni revizori dotakli i nabavki roba i usluga.

- Za nabavku roba i usluga (kancelarijski namještaj, računarska oprema, gorivo, kancelarijske potrepštine, te usluge štampanja i marketinga) u vrijednosti od 75.938 KM nije primijenjen odgovarajući postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - navodi se.

Za nadzor nad radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaduženi su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija.

- Nije prezentovana dokumentacija na osnovu koje možemo potvrditi da je tokom 2020. godine Fond bio predmet nadzora navedenih institucija, što nije u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom - konstatirali su federalni revizori.

Šta je Drljača poduzeo da sankcioniše odgovorne?

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH zastupnik Damir Mašić se dotakao Izvještaja o finansijskoj reviziji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu i pozvao na odgovornost federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljaču.

- U izvještaju smo mogli vidjeti neke zaista nevjerovatne stvari, da je navodno direktor za decembar prošle godine dobio gotovo 7.000 KM plaću, da je regres u toj firmi tri puta već nego u ostatku FBiH, i sve stvari koje su elementarna nepristojnost. Pitam ministra Veska Drljaču, na osnovu revizorskog izvještaja, šta je on poduzeo da sankcioniše odgovorne - rekao je Mašić.