Trenutno je evidentirano 14.228 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 328,8 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-neretvanski, Kanton Sarajevo i Posavski kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja, a rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno je 505 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 40 (7,9 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 401 hospitalizirane osobe s podatkom o vakcinalnom statusu, 318 (79,3 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 83 (20,7 posto) potpuno vakcinisanih.

U prvoj sedmici januara zabilježen je porast svih indikatora, najviše sedmodnevne incidence i broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Prema podacima sekvencioniranja dostavljenih od strane Laboratorija za molekularno dijagnostička i forenzička ispitivanja Veterinarskog instituta, na području Federacije BiH cirkulira dominantno Delta varijanta SARS-CoV-2 virusa, a u 51. sedmici prvi put se sekvencioniranjem detektirala omikron varijanta.