Iako je odavno broj oboljeli od COVID-19 u Federaciji zanemariv, sve dosad je na snazi bilo proglašeno stanje epidemije od 13. jula 2020. godine. 

Ministar Rimac je naredbu o prestanku epidemije potpisao 30. maja, ali će ona zvanično stupiti na snagu u četvrtak, dan poslije objave u Službenim novinama FBiH.