Proizvodnja koksa u augustu 2022. godine je 64.883 tona, a u augustu 2021. godine 75.016 tona.

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u augustu 2022. godine iznosila je 571 GWh, dok je  u istom mjesecu 2021. godine iznosila  606 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 21,54 posto, termoelektrane sa 73,20 posto, a vjetroelektrane sa 5,26 posto.  

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva, 90.408 tona, zatim bezolovnog motornog benzina, 14.899 tona, avionskog benzina 5.074 tone, lož ulja ekstra lako i lož ulja S˂1% 3.960 tona, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.