Trenutno je evidentirano 15.364 aktivna slučaja COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 37 slučajeva na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo, Zapadnohercegovački i Hercegovačko-neretvanski kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja, a rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 139 osoba zbog COVID-19, od kojih je 11 (7,9 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 130 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 96 (81,5 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 24 (18,5 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježena su 34 smrtna slučaja zbog COVID-19.

U 10. sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježe broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19 i ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.