Trenutno je evidentirano 23.672 aktivna slučaja COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 148,4 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo, Hercegovačkoneretvanski i Tuzlanski Kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja.

Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 412 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 26 (6,3 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 388 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 308 (79,4 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 80 (20,6 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježeno je 97 smrtnih slučajeva zbog COVID-19.

U sedmoj sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevna incidenca.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Rezultati iz januara ukazuju da se omikron varijanta detektira u većini uzoraka, te da je ova varijanta SARS-CoV-2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.