Trenutno je evidentirano 25.680 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 274 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, višu incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH, imaju Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja.

Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno je 550 osoba zbog COVID-19, od kojih su 32 (5,8 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 468 hospitaliziranih osoba sa podatkom o vakcinalnom statusu, 389 (83,1 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 79 (16,9 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježena su 163 smrtna slučaja.

U šestoj sedmici zabilježen je pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježe ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice i broj pacijenata na respiratoru.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Delta varijanta dominantno je cirkulirala na kraju prošle godine, a rezultati iz januara i februara 2022. ukazuju da se omikron varijanta detektira u većini uzoraka, te da ova varijanta SARS-CoV-2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.