Trenutno je evidentirano 21.395 aktivnih slučajeva COVID-19. Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 482,8 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski i Kanton 10.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja.

Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno su 624 osobe zbog COVID-19, od kojih je 38 (6,1 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 564 hospitalizirane osobe s podatkom o vakcinalnom statusu, 439 (77,8 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 125 (22,2 posto) potpuno vakcinisanih.

U drugoj sedmici januara zabilježen je rast svih sedmičnih indikatora, osim broja pacijenata COVID-19 na respiratoru. Najveći rast bilježi broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevna incidenca.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Prema podacima sekvencioniranja dostavljenih od strane Laboratorija za molekularno dijagnostička i forenzička ispitivanja Veterinarskog instituta, na području Federacije BiH cirkulira dominantno delta varijanta SARS-CoV-2 virusa, a u 51. sedmici prvi put je sekvencioniranjem detektirana omikron varijanta.