Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u februaru 2022. godine iznosila je 767 GWh, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 1.060 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su sudjelovale sa 34% (261 GWh), termoelektrane sa 61,3% (470 GWh), a vjetroelektrane sa 4,7% (36 GWh).

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u februaru 2022. iznosila je 314.047 tona, dok je u istom mjesecu 2021. godine proizvodnja iznosila 321.700 tona.

Proizvodnja lignita u FBiH u februaru 2022. godine iznosila je 108.294 tona, au istom mjesecu lani 143.813 tona.

Proizvodnja koksa u februaru 2022, iznosila je 69.307 tona, au istom mjesecu prošle godine 71.129 tona.