Najviše vakcinisanih je u Kantonu Sarajevo – 278.221 osoba (prvom dozom 145.029, a 134.427, a drugom 132.677), a najmanje u Posavskom kantonu - 1 12.469 osoba (prvom dozom 6.619, a drugom 5.808).

U Unsko-sanskom kantonu administrirano je 70.893 doze vakcina (38.792 prvom i 31.910 drugom dozom).

U Tuzlanskom kantonu utrošene su 208.295 vakcina (113.773 za prvu i 93.973 za drugu dozu).

U Zeničko-dobojskom kantonu prvu dozu primilo je 80.585, a drugu 70.933 osobe, što je ukupno 151.672 vakcinisanih.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu primilo je 8.141, a drugu 7.026 osoba. Ukupno je utrošeno 15.285 vakcina.

U Srednjobosanskom kantonu 50.993 osobe primilo je prvu, a 46.123 drugu dozu vakcine, što je ukupno 97.187 doza vakcina.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu 45.675 osoba dobilo je prvu, 38.331 drugu dozu vakcine protiv COVID-19. Ukupno je dato 84.484 vakcine.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu 8.781 osoba dobila je prvu, dok je drugom dozom vakcinisano 8.066 osoba. Ukupno dato je 16.909 vakcina.

U Kantonu 10 prvu dozu vakcine primilo je 8.986, a drugu 7.895 osoba, što ukupno iznosi 16.923 vakcine.

U prethodnoj 47. sedmici, od 15. do 21. novembra, u Federaciji BiH vakcinisano je ukupno 23.877 osoba, i to prvom dozom 12.816, a drugom 9.386 građana. Najviše imuniziranih bilo je u Tuzlanskom kantonu - 9.083 osobe (6.427 prvom i 2.280 osoba drugom dozom).