Najviše vakcinisanih je u Kantonu Sarajevo - 216.628 (prvom dozom 130.745, a drugom 5 85.883), a najmanje u Posavskom kantonu - 10.038 osoba (prvom dozom 5.883, a drugom 4.155).

U Unsko-sanskom kantonu administrirano je 54.130 doza vakcina (33.078 prvom i 21.052 drugom dozom).

U Tuzlanskom kantonu utrošene su 151.081 vakcine (91.111 za prvu i 59.970 za drugu dozu).

U Zeničko-dobojskom kantonu prvu dozu primilo je 68.996, a drugu 40.240 osoba, što je ukupno 109.236 vakcinisanih.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu primile su 6.865, a drugu 3.781 osoba. Ukupno je utrošeno 10.646 vakcina.

U Srednjobosanskom kantonu 44.734 osoba primilo je prvu, a 29.577 drugu dozu vakcine, što je ukupno 74.311 doza vakcina.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu 40.480 osoba dobilo je prvu, 26.643 drugu dozu vakcine protiv COVID-19. Ukupno je dato 67.123 doze.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu 7.844 osobe dobile su prvu, dok je drugom dozom vakcinisano 6.680 osoba. Ukuno dato je 14.524 vakcine.

U Kantonu 10 prvu dozu vakcine primilo je 8.065, a drugu 6.528 osoba, što ukupno iznosi 14.593 vakcine.

U prethodnoj 39. sedmici, od 20. do 26. septembra, u Federaciji BiH vakcinisano je ukupno 55.339 osoba, i to prvom dozom 17.840, a drugom 37.499 građana.

Najviše imuniziranih opet je bilo u Kantonu Sarajevo - 20.048 osoba (5.764 prvom i 14.284 osoba drugom dozom).