U ovom bh. entitetu do sada je utrošeno je 843.761 doza vakcina protiv COVID-19 od 8. marta do 17. oktobra. Od te brojke prvu dozu primilio je 462.233 ili (25,67 posto), a drugu 381.528 (21,19 posto) osoba, podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Najviše vakcinisanih je u Kantonu Sarajevo - 253.892 (prvom dozom 136.935, a drugom 116.957), a najmanje u Posavskom kantonu - 11.417 osoba (prvom dozom 6.202, a drugom 5.215).

U Unsko-sanskom kantonu administrirano je 55 63.729 doza vakcina (36.102 prvom i 27.627 drugom dozom).

U Tuzlanskom kantonu utrošene su 176.742 vakcine (96.268 za prvu i 80.474 za drugu dozu).

U Zeničko-dobojskom kantonu prvu dozu primilo je 7 73.579, a drugu 56.658 osoba, što je ukupno 130.237 vakcinisanih.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu primilo je 7.326, a drugu 6.066 osoba. Ukupno je utrošeno 13.392 vakcine.

U Srednjobosanskom kantonu 46.546 osoba primilo je prvu, a 39.925 drugu dozu vakcine, što je ukupno 86.471 doza vakcina.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu 42.715 osoba dobilo je prvu, 33.819 drugu dozu vakcine protiv COVID-19. Ukupno su date 76.534 vakcine.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu 8.138 osoba dobilo je prvu, dok je drugom dozom vakcinisano 7.494 osoba. Ukupno date su 15.632 vakcine.

U Kantonu 10 prvu dozu vakcine primilo je 8.422, a drugu 7.293 osobe, što ukupno iznosi 15.715 administriranih vakcina.

U prethodnoj 42. sedmici, od 11. do 17. oktobra, u Federaciji BiH vakcinisano je ukupno 33.681 osoba, i to prvom dozom 5.922, a drugom 27.759 građana.

Najviše imuniziranih opet je bilo u Kantonu Sarajevo - 9.114 osoba ( prvom 1.019, a 8.095 osoba drugom dozom).