U tom istom razdoblju, kako piše Večernji list, 102 para već su obavila postupak te su tražila refundaciju troškova u skladu s novim zakonskim rješenjima koja su u primjeni od početka ove godine.

Kako navode iz ZZOR FBiH, u skladu sa uputom o radu stručnog tima za izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, zahtjevi se dostavljaju na tri adrese.

Stručno tijelo za BMPO sa sjedištem u Zavodu za osiguranike Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-podrinjskog i Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je 180 predmeta, od toga se 57 odnosi na refundaciju troškova na ime obavljenog postupka, a za izdavanje saglasnosti zaprimljena su 132 zahtjeva.

Stručno tijelo za BMPO sa sjedištem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za osiguranike Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10 zaprimilo je 40 predmeta, od čega su 22 za refundiranje troškova na ime obavljenog postupka, a 18 zahtjeva za izdavanje saglasnosti.

Stručno tijelo za BMPO sa sjedištem u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za osiguranike Tuzlanskog kantona, Posavskog i Unsko-sanskog kantona zaprimilo je ukupno 39 predmeta, od čega su 23 za refundaciju troškova, a 16 za izdavanje saglasnosti.

Iz Zavoda su objasnili kako je pravilnikom regulirano da Zavod ugovara pružanje usluga BMPO-a sa zdravstvenim ustanovama za obavljanje BMPO-a ovlaštenim u skladu sa zakonom, a nakon provedenog postupka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.

Na osnovi izdane saglasnosti Zavoda bračni, odnosno vanbračni parovi ostvaruju pravo na BMPO u zdravstvenoj ustanovi koja ima važeću odluku Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje BMPO-a na području FBiH.

Parovi imaju pravo izbora ugovorene ovlaštene zdravstvene ustanove, o čemu prilažu izjavu.