Kako su u Institutu dalje naveli, "vakcine će biti uništene u skladu sa Pravilnikom o uništavanju medicinskog otpada".

- Okončana je procedura javne nabavke za usluge preuzimanja, skladištenja i konačnog zbrinjavanja medicinskog, hemijskog i farmaceutskog otpada. Prema potpisanom Sporazumu, pored ostalih ugovorenih usluga, cijena za preuzimanje, skladištenje i konačno zbrinjavanje vakcina isteklog roka iznosi 3,90 KM bez PDV-a po kilogramu – kazali su u Institutu za javno zdravstvo RS.