U poređenju s prethodnim kvartalom, broj zaposlenih povećao se za 0,2 posto, a broj nezaposlenih povećao se za 9,3 posto.
Broj osoba izvan radne snage u Brčko distriktu BiH, u prvom kvartalu 2023. godine iznosio je 39 hiljada u odnosu na prethodni kvartal smanjio se za 2,3 posto, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi ​​u prvom kvartalu 2023. godine od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu 17 hiljada (57,1 posto) su muškarci, a 13 hiljada (42,9 posto) su žene.

Od ukupne radne snage 65 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,1 posto starosnoj grupi, od 15 do 24 godine i 0,7 posto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i do 68,7 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,8 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 10,6 posto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 71,5 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 25,3 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 3,2 posto, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.