U objektu DIP-a smještene su dvije klinike (Klinika za hemodijalizu i Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju), tri kliničke laboratorije (Klinička biohemija sa imunologijom, Klinička mikrobiologija i Klinička patologija sa citologijom), Dnevna bolnica Klinike za onkologiju, 16 ambulanti i savjetovališta klinika.

Prema riječima pri. dr. sci. Suzane Tihić Kapidžić, mr. ph. spec. med. bioh., šefice OJ Klinička biohemija sa imunologijom dnevno se evidentira oko 1.000 pacijenta, a uradi se od 1.200 do 1.500 uzoraka.

- Na mjesečnom nivou imamo od 25.000 do 30.000 pacijenata, što je godišnje oko 300.000 do 350.0000 bolesnika. Mjesečno se uradi od 40.000 do 45.000 uzoraka, a godišnje 480.000 do 520.000. OJ klinička biohemija sa imunologijom realizuje od 12.000 do 15.000 analiza dnevno, mjesečno od 350.000 do 400.000, a godišnje od 4.300.000 do 4.500.000 - navela je pri. dr. sci. Tihić Kapidžić, mr. ph. spec. med. bioh.    

U prizemlju zgrade DIP-a na KCUS-u, nedavno je počela sa radom i nova prijemna ambulanta Klinike za onkologiju, a u cilju što bržeg i efikasnijeg trijažiranja pacijenta Klinike za onkologiju KCUS-a. Pacijenti sada imaju sve na jednom mjestu.

Prof. dr. Semir Bešlija, šef Klinike za onkologiju, ističe da je u toku 2021. godine na Klinici za onkologiju pruženo oko 102.000 onkoloških usluga bolesnicima, što je za 19 posto više u odnosu na pred pandemijsku godinu. Ova Klinika je veliki onkološki centar. Na odjelu za radijacijsku onkologiju uvedeno je niz novih usluga, koje su sada postale uobičajene metode u liječenju onkoloških pacijenata.

- Kroz ovu bolnicu dnevno prođe više od 400 pacijenata koji su podvrgnuti različitim terapijskim modalitetima (zračenje, kemoterapija, hormonska i biološka terapija) kao i dijagnostičkim procedurama i kontrolnim pregledima - naveo je prof. dr Bešlija.

Iz KCUS-a podsjećaju da je u renoviranom prostoru bivšeg kabineta generalne direktorice, u oktobru 2018. godine počela sa radom Dnevna onkološka bolnica. Taj Odjel je u sklopu Klinike za onkologiju olakšao boravak pacijentima tokom terapije, ali i rad ljekarima i medicinskom osoblju. Na Klinici za onkologiju nedavno je instaliran prvi u regiji najsavremeniji brahiterapijski aparat najnovije generacije "Bravos".

Kako kaže prof. dr. Sebija Izebegović, generalna direktorica KCUS-a, ove brojke realiziranih usluga u KCUS-u dokazuju da pacijenti vjeruju KCUS-u i da su u proteklih nekoliko godina stvoreni najbolji uvjeti za liječenje bolesnika.

- U KCUS-u se zbrinjavaju najteži slučajevi iz cijele Bosne i Hercegovine. Strateškim obnavljanjem zastarjele opreme i kupovinom nove mogli smo odgovoriti zahtjevnim zadacima. Realizirali smo i više građevinskih projekata. Pokazali smo kako treba raditi, kako popravljati stanje u ekstremno zapuštenom zdravstvenom sistemu. KCUS i dalje nastavlja raditi za dobrobit bolesnika. Imamo strategiju, izvrsno educiran i vrijedan kadar. Nećemo se zaustaviti i istrajat ćemo na provođenju pravilne reforme zdravstva - poručila je prof. dr. Izetbegović, saopćio je Press KCUS-a.