Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2019/2020 koje su distribuirane u Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 14. novembra 2019. godine u 8 sati, u svih devet Organizacionih jedinica (Stari Grad – 550 doza, Centar – 1.480 doza, Novo Sarajevo – 1.350 doza, Novi Grad – 1.400 doza, Ilidža – 1.130 doza, Hadžići – 350 doza, Vogošća – 300 doza, Ilijaš – 350 doza i Trnovo – 90 doza) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija, saopćeno je iz JU Dom zdravlja KS.