- Kako su ranije dobijene informacije ukazivale na lutanje konja na brdu Hum, zatim Gornjim Velešićima, nakon višednevnog obilaska šireg područja, životinje su pronađene u naselju Betanija na području općine Centar 12. februara. Predmetni slučaj je prvo utvrđeno napuštanje i zanemarivanje konja, dok je tokom prošle godine, u tri navrata, kantonalna veterinarska inspekcija imala slučajeve zanemarivanja vlasničkih pasa. I u tim slučajevima, također,  određene su mjere oduzimanja radi zaštite zdravlja i dobrobiti životinja - kazala je Vildana Brdarić, glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Konji su smješteni na  imanje na području Kantona Sarajevo gdje imaju sve potrebne uvjete odgovarajuće nastambe,  hrane i vode, kao i osoblja koje se stara o hranjenju, pojenju, kao i veterinarsko-zdravstvenoj pomoći. Osim toga, životinjama je osigurano dovoljno kretanja na imanju. Imanje je pod službenim nadzorom inspekcije i po nalogu postupajućeg inspektora životinje, do provedbe kliničkih i dijagnostičkih pretraga, borave u izolaciji.

-U konkretnom slučaju podatke o lokalitetu ili vlasniku imanja iz sigurnosnih razloga ne možemo saopćiti- dodaje Brdarić. 

- Ukoliko vlasnik životinja u predviđenom roku od osam dana, a koji teče od petka 14. 2. 2020.godine, od Inspektorata veterinarske inspekcije ne zatraži povrat, životinje će se dodijeliti drugoj zainteresiranoj osobi, koje će se obavezati na udomljavanje i ispunjenje potrebnih uvjeta za njihov trajni i odgovarajući smještaj, te ishranu i njegu - pojašnjava glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.